Akcja Katolicka


Akcja Katolicka
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
www.diakdrohiczyn.pl

Prezes Zarządu Diecezjalnego
Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej
mgr Maria Dzierżanowska
ul. Warszawska 28
17-312 Drohiczyn

Asystent kościelny:
Ks. dr Piotr Wójcik
Ostrożany 2
17-312 Drohiczyn