Trzeci dzień wizytacji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim


W święto św. Cyryla i Metodego ks. bp Tadeusz Pikus przeprowadził trzeci dzień wizytacji w parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Rozpoczął od prywatnej modlitwy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie w asyście miejscowego proboszcza ks. Dariusza Kujawy udał się do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie razem z ks. Janem Szmydkim z cerkwi prawosławnej dokonał poświęcenia nowego przedszkola. Od 1 września w czterech oddziałach przebywa tutaj 100 przedszkolaków. W uroczystości brali udział przedstawiciele duchowieństwa katolickiego i prawosławnego, poseł Dariusz Piątkowski, samorządowcy na czele z Jarosławem Borowskim, burmistrzem Bielska Podlaskiego, radni miasta, dyrektorzy bielskich przedszkoli i osoby odpowiedzialne za edukację. Po poświęceniu przedszkolaki przygotowały krótki program artystyczny, ukazując przy tym rozliczne talenty, które dobrze rokują dla miasta i całej Ojczyzny, zwłaszcza, że dzieci są przyszłością narodu.

Następnie Ks. Biskup udał się do nadleśnictwa Bielsk Podlaski. Został tutaj uroczyście powitany przez nadleśniczego pana Jerzego Andrzejuka, który zaprezentował nadleśnictwo, przypomniał historię związaną z gospodarką leśną na tym terenie i ukazał jak w ostatnim czasie rozwinęła się troska o lasy, runo leśne i zwierzynę, która coraz liczniej tutaj się pojawia.

Ks. Biskup wyraził radość, że mógł złożyć rewizytę w nadleśnictwie, bowiem z panem nadleśniczym i leśnikami spotykał się już wiele razy przy różnych okazjach. Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej wyrażając uznanie dla pracy leśników wygłosił także okolicznościową katechezę ukazując znaczenie miłości w ludzkim życiu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i rozmową, która przebiegała w życzliwej pełnej ciepła atmosferze.

Kończąc wizytację tego dnia Ks. Biskup spotkał się na plebanii parafii Miłosierdzia Bożego z kapłanami pracującymi w sanktuarium i bielskich parafiach.

Tekst i zdjęcia – x. KD