Spotkanie Rycerzy Drohickich


Ks. bp Tadeusz Pikusa spotkał się 9 lutego br. w Drohiczynie z Rycerzami Drohickimi. Oprócz członków tej wspólnoty w spotkaniu, zorganizowanym w drohiczyńskiej Kurii Biskupiej, uczestniczyli wikariusze generalni naszej diecezji – ks. prał. Zbigniew Rostkowski i ks. prał. Tadeusz Syczewski, proboszcz parafii katedralnej – ks. kan. Zbigniew Średziński oraz dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezjalnego – ks. dr Zenon Czumaj. Zebrano się w celu opracowania statutu tegoż stowarzyszenia. Ponadto omawiano formy działania zarówno w społeczności lokalnej, jak i w wymiarze diecezjalnym.

Rycerze Drohiccy działają od 7 lat. Bracia – Rycerze nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, którym dodają splendoru swoim strojem i szykiem, ale przede wszystkim podtrzymują wartości, płynące z etosu rycerstwa chrześcijańskiego. Wspólnota nawiązuje do tradycji zakonu rycerskiego Braci Rycerzy Chrystusowych, którzy blisko 800 lat temu działali w Drohiczynie (w tym roku przypada 780. rocznica nadania im historycznej stolicy Podlasia jako głównej siedziby).

Tekst – ks. Marcin Gołębiewski

Zdjęcie – al. Bartosz Ojdana