Spotkania kondekanalne


10 i 11 lutego br. to dni spotkań kondekanalnych kapłanów naszej diecezji. W pierwszej turze wzięli udział duszpasterze z dekanatów: drohiczyńskiego, łochowskiego, sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego; w kolejnej zaś z dekanatów: bielskiego, brańskiego, ciechanowieckiego, hajnowskiego, sarnackiego i siemiatyckiego.

Spotkanie rozpoczęła część ascetyczna w drohiczyńskiej katedrze. Konferencje przygotowali: pierwszego dnia ks. Jakub Buczyński –  ojciec duchowny dekanatu drohiczyńskiego, który swoje słowo oparł o przykład św. Brata Alberta, jako wzór człowieka miłosierdzia; kolejnego zaś dnia ks. kan. Mieczysław Rzepniewski – ojciec duchowny dekanatu brańskiego, który rozważał tajemnicę śmierci w życiu kapłańskim.

Część konferencyjną, która miała miejsce na auli seminaryjnej, rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Zaproszeni goście zaprezentowali krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, czyli internetowy system ostrzegania. Przypomnieli rolę, znaczenie i funkcje dzielnicowego oraz przestawili zagadnienie związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Ks. Biskup w swoim wystąpieniu dziękując kapłanom za ich codzienną pracę, zwrócił uwagę na wydarzenia, które czekają diecezję w bieżącym roku. Podkreślił obchody 100. rocznicy objawień fatimskich, Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz peregrynację relikwii bł. Honorata Koźmińskiego z okazji 100. rocznicy jego śmierci, które nawiedzają domy zakonne naszej diecezji związane z tym błogosławionym.

Ks. prał. Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny i kanclerz kurii zwrócił uwagę na bieżące zagadnienia związane z pracą duszpasterską i funkcjonowaniem naszej diecezji. Nie zabrakło wystąpień przedstawicieli różnych wydziałów i duszpasterstw, którzy podsumowali dotychczasową pracę i przedstawili plany na przyszłość.

Spotkania tego rodzaju odbywają się dwa razy do roku. Ich celem jest koordynacja prac duszpasterskich w diecezji, jak również umacnianie kapłańskiej wspólnoty.

Tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski