Przełamywanie barier w niepełnosprawności


Kwestia niepełnosprawności powinna pojawiać się w życiu każdego człowieka już od najmłodszych lat. Z tego względu podopieczni i terapeuci z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim kolejny raz udali się na spotkanie z przedszkolakami. Tym razem odbyło sie ono w Miejskim Przedszkolu „Leśna Kraina”.

Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność. Spotkanie służyło także wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów na temat osób niepełnosprawnych. Pozwoliło rozwinąć u  dzieci  poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Podczas spotkania przedszkolaki poznały problemy osób niepełnosprawnych, a także bariery, które utrudniają im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie. Poruszony został również temat udzielania pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Przybyli goście zaprezentowali nam swoje piękne prace artystyczne, poprzez które wyrażają  swoją wrażliwość i zmysł artystyczny.

Leśna Kraina dziękując za wspaniałą lekcję empatii zaprosiła do wspólnego odśpiewania hymnu przedszkola i ofiarowała obrazek na płótnie przedstawiający leśny pejzaż.

tekst i zdjęcia – WTZ Sokołów Podlaski