Komunikat o śmierci i pogrzebie śp. ks. kan. Eugeniusza Moczulskiego – seniora


Kuria Diecezjalna w Drohiczynie z bólem powiadamia, że dnia 8 lutego br. w wieku 96 lat odszedł do Domu Ojca śp. ks. kan. Eugeniusz Moczulski – senior.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 lutego (poniedziałek) w następującym porządku:

– godz. 10:00 wystawienie ciała śp. Zmarłego Kapłana w katedrze w Drohiczynie,

– godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w katedrze w Drohiczynie,

po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym św. A. Boboli w Siemiatyczach.

Ks. Eugeniusz Moczulski urodził się 05.04.1920r. w Twarogach Mazurach. Do Szkoły Podstawowej (kl. 1-3) uczęszczał w Śledzianowie (1927-1930). Następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie (1930-1931) oraz w Bydgoszczy (1931-1933). W 1939 ukończył Gimnazjum Biskupie w Drohiczynie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach wstąpił w 1944r. W latach 1947-1948 odbył nowicjat u Ojców Redemptorystów, po czym formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie k. Tarnowa (1948-1951). Święcenia diakońskie przyjął w Tuchowie k. Tarnowa 24 czerwca 1951r. Święcenia kapłańskie otrzymał również w Tuchowie k. Tarnowa 29 czerwca 1951 r., z rąk ks. bp. Włodzimierza Jasińskiego. Został inkardynowany do Diecezji Drohiczyńskiej mocą Bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” (25.03.1992).

Kapłańską drogę ks. Eugeniusza wypełniała posługa w domach zakonnych: Kraków (1951-1953), Gliwice (1953-1955), Wrocław (1955-1957), Warszawa (1957-1961), Toruń (1961-1962), Braniewo (1962-1965), Elbląg (1965-1967), Warszawa (1967-1970), Głogów (1970-1971).

Po przejściu do Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej (23.04.1971) ks. Eugeniusz pracował jako wikariusz parafii Maciejowice (24.04.1971-27.08.1971), wikariusz zarządca i administrator parafii Wirów (1971-1973), administrator parafii: Jabłoń (1973-1976), Zembrów (1976-1985). Na stanowisku proboszcza posługiwał w parafii Czerwonka Grochowska (1985-1994).

W 1994 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Siemiatyczach. Od 2013 r. przebywał w Domu św. Antoniego w Drohiczynie.

W diecezji piastował następujące urzędy i funkcje: członek Komisji ds. osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997), członek Rady Kapłańskiej (1998-2008), członek Komisji ds. dekoracji Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999). Za swoją posługę i postawę kapłańską 06.02.1993 został kanonikiem honorowy Kolegiackiej Kapituły Węgrowskiej.

Zachęcamy wszystkich Kapłanów i Wiernych do uczestnictwa w pogrzebie. Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. Księdza Eugeniusza błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

Wszyscy kapłani Diecezji Drohiczyńskiej są obowiązani odprawić jedną Mszę św. w intencji śp. Zmarłego Kapłana. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

ks. Marcin Gołębiewski

Rzecznik prasowy Diecezji Drohiczyńskiej