Katechezy przedmałżeński – cz.II


25-26 listopada 2017 r.

Godz. 8.30

Organizator: Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Katechezy odbywają się w sali parafialnej w Zembrowie. Zgłoszenia kierujemy na adres: p_arbaszewski@poczta.onet.pl lub telefonicznie
(693-802-204).