Sąd Biskupi


KANCELARIA
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel.: 85/65 65 703
e-mail: tribunal@drohiczynska.pl

WIKARIUSZ SĄDOWY (oficjał)
Ks. prał. dr Jerzy Cudny
tel.: 85/65 65 703
e-mail: tribunal@drohiczynska.pl

WICEOFICJAŁOWIE

Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk
tel.: 85/65 65 703
e-mail: tribunal@drohiczynska.pl

Ks. dr Edward Sitnik
tel.: 85/65 65 718

RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

OBROŃCA WĘZŁA
Ks. kan. dr Zdzisław Jancewicz

NOTARIUSZ
Ks. mgr lic. Paweł Badura
tel. 85/656 57 03

Ks. mgr Krzysztof Żero
tel. 85/656 57 54

SĘDZIOWIE SĄDU BISKUPIEGO
Ks. kan. mgr Jan Arseniuk
Ks. dr Mariusz Bartosiak
Ks. prał. dr Jerzy Cudny
Ks. Józef Gierczyński
Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki
Ks. kan. prof. dr hab. Edward Jarmoch
Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk
Ks. kan. Krzysztof Maksimiuk
Ks. prał. mgr Leon Pawluk
Ks. kan. dr Jacek Połowianiuk
Ks. dr Edward Sitnik