Kuria Diecezjalna


KANCELARIA
ADRES
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. centrala 85/655 78 08; wew. 700
85/655 70 01
fax: 85/655 80 04
e-mail: kuria@drohiczynska.pl

Godziny przyjęć: 8.30 – 13.15
(wszystkie powszednie dni tygodnia)

WIKARIUSZE GENERALNI
Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 731
85/655 70 01
e-mail: kuria@drohiczynska.pl
zrostkowski@drohiczynska.pl

Ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
tel. 85/655 70 46
e-mail: tsyczewski@drohiczynska.pl

KANCLERZ
Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
tel. 85/655 78 08 wew. 731
85/655 70 01
e-mail: kuria@drohiczynska.pl
zrostkowski@drohiczynska.pl

NOTARIUSZ
Ks. kan. dr Jarosław Rzymski
tel. 85/655 78 08 wew. 730
85/655 70 01
e-mail: jrzymski@drohiczynska.pl

EKONOM
Ks. prał. mgr Andrzej Krupa
Skwer NMP 1 B
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25/787 79 98 fax 25/781 28 80

ZASTĘPCA EKONOMA
Ks. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 535 300 551

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 78 08 wew. 753

37 8092 0001 0035 6598 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

Godziny przyjęć: 8.30 – 13.30
(wszystkie powszednie dni tygodnia)

RZECZNIK PRASOWY
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 505 983 092
e-mail: info@drohiczynska.pl, diecezjainfo@gmail.com

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej
Dyrektor
Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 505 983 092
e-mail: info@drohiczynska.pl, diecezjainfo@gmail.com

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ KATECHEZY I SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO
DYREKTOR
Ks. dr Krzysztof Mielnicki
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 85/655 78 08 wew: 704; 85/655 78 87
fax 85/655 80 04
www: http://katecheza.drohiczynska.pl
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl

FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
Koordynator diecezjalny
Ks. dr Krzysztof Mielnicki
17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
tel. 85/655 78 08 wew: 704
fax 85/655 80 04
e-mail: wnkdr@drohiczynska.pl

WYDZIAŁ MŁODZIEŻY
DYREKTOR
Ks. dr Andrzej Lubowicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
e-mail: a.lubowicki@ksm-drohiczyn.pl
tel. 85/656 57 06; 507 062 069

Wicedyrektor
Ks. mgr Sylwester Falkowski
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn

SEKCJA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA I BIELI PROCESYJNEJ
www.lso-drohiczyn.pl
KIEROWNIK
Ks. mgr Marcin Szymanik
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

Ks. mgr Sylwester Falkowski
ul. Kościelna 10 a
17-312 Drohiczyn

SEKCJA PIELGRZYMKI DIECEZJALNEJ NA JASNĄ GÓRĘ
KIEROWNIK
Ks. mgr Andrzej Falkowski
ul. Węgrowska 9
07-104 Stoczek

ZASTĘPCA
Ks. mgr Piotr Jurczak
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel. 535 300 551

SEKCJA MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZACJI KATOLICKICH
KIEROWNIK
Ks. dr Andrzej Lubowicki
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
e-mail: a.lubowicki@ksm-drohiczyn.pl
tel. 85/656 57 06; 507 062 069

SEKCJA ŚWIECKICH ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH
KIEROWNIK
Ks. mgr Piotr Pędzich
ul. Kościelna 3
17-120 Brańsk
tel. 85/737 50 27 wew. 22

ZASTĘPCA
Ks. mgr Krzysztof Janowic
Chłopków 08-210 Platerów
tel. 83/357 99 70
e-mail: kjanowic@drohiczyn.opoka.org.pl

SEKCJA SPORTU I REKREACJI
KOORDYNATOR
Ks. mgr lic. Krzysztof Dobrogowski
Szmurły 96; 17-120 Brańsk
tel. 85/737 35 24

CZŁONKOWIE
Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko
Prostyń 137; 07-319 Małkinia

Ks. mgr Jarosław Rosłon
ul. Bielska 1
17-315 Grodzisk
tel. 85/656 85 62

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
DYREKTOR
Ks. dr Robert Grzybowski
ul. Kraszewskiego 4
17-312 Drohiczyn
tel. 85/655 83 44

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
DYREKTOR
Ks. dr Piotr Arbaszewski
Zembrów 16
08-331 Sabnie
tel. 25/787 42 62; 693 802 204
www.drdrohiczyn.pl
e-mail: petrus@drdrohiczyn.pl