Dzień Chorego w Wirowie


Z okazji Dnia Chorego, który przypada 11 lutego, ks. bp Tadeusz Pikus odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Głównym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa w kaplicy Domu pw. bł. Marty Wołowskiej. 75. rocznica jej śmierci obchodzona jest właśnie w bieżącym roku. Ks. Biskup w słowie skierowanym do mieszkańców i pracowników domu podkreślił, że każdy człowiek potrzebuje pomocy, ale i każdy pomoc może ofiarować osobie potrzebującej.

Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu podopiecznych. W repertuarze znalazły się tradycyjne utwory, które ubogaciły całe spotkanie.

Ks. Biskup spotkał się również z pracownikami Domu na czele z dyrektor Wiesławą Sawicką. Wyraził słowa uznania i wdzięczności za wykonywaną posługę wśród chorych i potrzebujących pomocy.

Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Wirowie są osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Zapewniona jest im całodobowa opieka. Maksymalnie mogą tam zamieszkać sto cztery osoby.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski

zdjęcia – J. Bolewski