Inwestycje


Inwestycje  |  Inwestycje PCD | Zapytania ofertowe

 

 

Wniosek numer 1

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie podjętą dnia 3 sierpnia 2010 roku, w oparciu o wniosek zarejestrowany 26.05.2010 r., w dniu 04 sierpnia 2010 r. podpisano pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Skrzyczyńskiego oraz Diecezją Drohiczyńską reprezentowaną przez ks. Jerzego Dylewskiego, umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemów grzewczych wraz z termomodernizacja wybranych budynków parafii Diecezji Drohiczyńskiej”. Powyższym działaniem objęto Parafię Narodzenia NMP w Kosowie Lackim, Parafię Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej, Parafię św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy.

Parafia Narodzenia NMP w Kosowie Lackim

 

Parafia Narodzenia NMP w Kosowie Lackim Parafia Narodzenia NMP w Kosowie Lackim Parafia Narodzenia NMP w Kosowie Lackim Parafia Narodzenia NMP w Kosowie Lackim

 

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej

 

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Czerwonce Grochowskiej

 

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy

 

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy

 

Wniosek numer 2

Dnia 29 września 2010 w oparciu o złożony wniosek zarejestrowany dnia 10 czerwca 2010 r., zatwierdzony Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie podjętą dnia 28 września 2010 roku, podpisano pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Skrzyczyńskiego oraz Diecezją Drohiczyńską reprezentowaną przez ks. Jerzego Dylewskiego, umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków wybranych parafii Diecezji Drohiczyńskiej”. Powyższym działaniem objęto Parafię Wniebowzięcia NMP w Węgrowie oraz Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach.

Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie

 

Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach

 

Wniosek numer 3

Dnia 22 czerwca 2011 w oparciu o złożony wniosek zatwierdzony Uchwałą Zarządu NFOSiGW w Warszawie, podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Jana Rączkę i Główną Księgową Barbarę Wiśniewską oraz Diecezją Drohiczyńską reprezentowaną przez ks. Jerzego Dylewskiego, umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja wraz z OZE wybranych obiektów kościelnych użyteczności publicznej Południowego Podlasia”.

 

Wniosek numer 4

W dniu 30 maja 2012r. w oparciu o złożony wniosek zatwierdzony Uchwałą Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Panią Joannę Miastowską oraz Panią Małgorzatę Bilską oraz Diecezją Drohiczyńską reprezentowaną przez ks. Jerzego Dylewskiego, umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja wraz z OZE wybranych obiektów użyteczności publicznej Diecezji Drohiczyńskiej”.

 

Wniosek numer 5

W dniu 29 marca 2013r. w oparciu o złożony wniosek zatwierdzony Uchwałą Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Pana Krystiana Szczepańskiego i Panią Barbarę Wiśniewską oraz Diecezją Drohiczyńską reprezentowaną przez ks. Jerzego Dylewskiego, umowę dotacji na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowych terenów zespołu poklasztornego O.O Jezuitów w Drohiczynie”.