Święty Józef w Karmelu

Po dziewięciu dniach trwania przy św. Józefie w modlitwie, adoracji i zasłuchania w Słowo Boże wierni wzięli udział w Mszy św. Odpustowej w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach. Jak zawsze w uroczystość św. Józefa kaplicę i przyległe sale wypełnili wierni z Siemiatycz i okolic. Przy Ołtarzu Pańskim stanęli kapłani z kilku[…]

Jan Dobrogost Krasiński – Pamięci Fundatora

W marcu bieżącego roku mija 300. rocznica śmierci Jana Dobrogosta Krasińskiego, który zgodnie z ostatnią wolą pochowany jest w kościele parafialnym pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Jan Dobrogost Krasiński był możnowładcą, piastował wiele funkcji w Ojczyźnie. Brał udział w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Był fundatorem obu świątyń w Węgrowie oraz[…]

Baranki wielkanocne jako forma jałmużny wielkopostnej

Jednym z dzieł miłosierdzia, proponowanym przez Caritas, są rozprowadzane w parafiach baranki paschalne, mające symbolizować Jezusa Zmartwychwstałego. Tradycja ich święcenia sięga VII wieku, natomiast ich stawianie na stołach wprowadził w XIV w. papież Urban V. Zwyczaj ten do dziś jest pielęgnowany w wielu polskich domach. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej chcąc łączyć tradycję ze szczytnym celem rozprowadza[…]

Ksiądz pochodzący z Bociek nuncjuszem apostolskim w Rwandzie

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Andrzeja Józwowicza nuncjuszem apostolskim w Rwandzie, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Lauriaco. Ks. Andrzej Józwowicz urodził się 14 stycznia 1965 roku Boćkach. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 r. Jest kapłanem diecezji łowickiej i doktorem obojga praw. Ukończył Papieską Akademię Kościelną. Od 1997 r. pracuje w służbie dyplomatycznej[…]

„Ofiaruj się” – Rada Kierownictw i Księży Asystentów KSM

16 marca br. odbyła się Rada Kierownictw i Księży Asystentów KSM. Gośćmi specjalnymi byli Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie: al. Bartosz Ojdalana, al. Michał Siduniak, al. Mateusz Roguski  i al. Radosław Kalicki. Któż jak nie oni wiedzą najwięcej o ofiarowaniu, powołaniu. Spotkanie podzielone było na trzy części. Na początku przybliżona była teoria czym jest[…]

W zdrowym ciele zdrowy duch

16 marca 2017 r., na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim, spotkali się uczestnicy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, Środowiskowego Domu Pomocy w oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu Zespołu Szkół nr 1 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokołowie. Na hali  zebrani[…]

Ks. bp Tadeusz Pikus Asystentem Kościelnym Krajowej Rady Katolików Świeckich

Podczas obrad Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miały miejsce 13 i 14 marca w Warszawie, ks. bp. Tadeusz Pikus został wybrany na Asystenta Kościelnego Krajowej Rady Katolików Świeckich. Rada została utworzona 25 sierpnia 1994 r. Jej celem jest pogłębienie ludzkiej formacji duchowej i intelektualnej katolików świeckich, pobudzenie ich apostolskiej aktywności w Kościele i świecie, kształtowanie[…]

Dzień skupienia dla małżonków w kryzysie

W sobotę 11 marca br. w Zembrowie odbył się kolejny już Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Przyjechało bardzo liczne grono sycharków z sąsiednich Ognisk – z Ostrowi Mazowieckiej, Gołdapi, Hodyszewa, Łukowa i Białegostoku – wraz z sycharkami z Ogniska siemiatyckiego, sympatykami Sycharu i jednym małżeństwem z Domowego Kościoła. Było nas ponad 40 osób. Skupienie[…]