Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej


Herb Diecezji - z napisem - W. Żyngiel

Diecezja Drohiczyńska w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

logo_asosCelami projektu zgodnie z założeniami Programu ASOS są:

  • promowanie aktywności fizycznej wśród księży z Diecezji Drohiczyńskiej w wieku powyżej 60 roku życia oraz
  • wspieranie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu księży z Diecezji Drohiczyńskiej.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania:

  • wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • zajęcia sportowe
  • wycieczki krajoznawcze
  • kurs obsługi komputera
  • warsztaty tworzenia projektów dla społeczności lokalnych
  • dyskusyjny klub filmowy

 

ZAPROSZENIE

dokument pdf

Zaproszenie na spotkanie z dietetykiem

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne, które w przypadku chęci udziału w projekcie „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej” należy wydrukować, uzupełnić (nie wpisując daty) i przekazać do Ks. Piotra Jurczaka. Warunkiem udziału w projekcie jest osiagnięcie wieku 60+.

dokument pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

dokument pdfDeklaracja przystąpienia do projektu i oświadczenie uczestnika projektu

dokument pdfZgłoszenie