Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej

Diecezja Drohiczyńska w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywni seniorzy Diecezji Drohiczyńskiej II”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

logo_asos

Dokumenty do pobrania

dokument pdf Oferta zatrudnienia na kordynatora

dokument pdf Oferta zatrudnienia na ksiegową1

dokument pdf Oferta zatrudnienia na obsługę1