Diecezjalne dziękczynienie za plony

Czuwanie modlitewne członków ŻR – dekanaty: bielski, brański, ciechanowiecki, drohiczyński, hajnowski, sarnacki i siemiatycki

Z ŻYCIA DIECEZJI

Niedziela podlaska
nr 33 (1078) • K • rok LVIII • 16 VIII 2015 • PODLASIE

Peregrynacja symboli ŚDM – relacja
z dekanatów: hajnowskiego, sarnackiego,
siemiatyckiego i sokołowskiego
Wakacyjne szlaki diecezjan

 

nr 33 (1078) • K • rok LVIII • 16 VIII 2015 • PODLASIE

Nauczanie biskupa
List o pielgrzymce na Jasną Górę

Zaproszenie Diecezjan do udziału w jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Drohiczyńskiej na Jasną Górę (XVI niedziela zwykła, Rok B. Czyt. Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Ew. Mk 6,30-34) Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, Kochani Diecezjanie, Pan mym Pasterzem Przed chwilą usłyszeliśmy groźbę Pana Boga skierowaną do pasterzy: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i[…]

Komunikaty Kurii
Dyżury penitencjarzy w Diecezji Drohiczyńskiej

Ks. bp Tadeusz Pikus w trosce o dobro duchowe Ludu Bożego Diecezji Drohiczyńskiej, dekretem z dnia 14 kwietnia 2015 r., powołał zespół penitencjarzy. Penitencjarz ma obowiązek pełnić posługę szafarza sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK). Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania[…]

Godziny Mszy świętych
 

1. Dekanat Bielski 2. Dekanat Brański 3. Dekanat Ciechanowiecki 4. Dekanat Drohiczyński czyli nadbużański 5. Dekanat Hajnowski 6. Dekanat Łochowski 7. Dekanat Sarnacki 8. Dekanat Siemiatycki 9. Dekanat Sokołowski 10.Dekanat Sterdyński 11.Dekanat Węgrowski

Diecezja Diecezja Pielgrzymuj Diecezja Diecezja Diecezja Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej Stowarzyszenie Żywego Różańca

KONTAKT