Pielgrzymka małżeństw i rodzin Diecezji Drohiczyńskiej

XXVI PPD na Jasną Górę

Katechezy przedmałżeńskie – cz. IDiecezja Diecezja Pielgrzymuj Diecezja Diecezja Diecezja Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej Stowarzyszenie Żywego Różańca

KONTAKT