Msza święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej – wymarsz grupy katedralnej (fioletowej)

Msza święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej – wymarsz grupy łochowskiej (żółtej)

Z ŻYCIA DIECEZJI

Niedziela podlaska
nr 27 (1072) • K • rok LVIII • 5 VII 2015 • PODLASIE

Kapłaństwo to nie umowa o pracę, ale o życie –
święcenia w Łazówku
Śpiewali Panu – 22. Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej w Bielsku Podlaskim

nr 27 (1072) • K • rok LVIII • 5 VII 2015 • PODLASIE

Nauczanie biskupa
List o pielgrzymce na Jasną Górę

Zaproszenie Diecezjan do udziału w jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Drohiczyńskiej na Jasną Górę (XVI niedziela zwykła, Rok B. Czyt. Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Ew. Mk 6,30-34) Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, Kochani Diecezjanie, Pan mym Pasterzem Przed chwilą usłyszeliśmy groźbę Pana Boga skierowaną do pasterzy: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i[…]

Komunikaty Kurii
Komunikat o śmierci i pogrzebie śp. Siostry Barbary Konobrodzkiej FCM

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 70. lat, w 50. roku życia zakonnego, zmarła Siostra Barbara Konobrodzka, ze Zgromadzenia Sióstr Córek Najczystszego Serca NMP, wieloletnia przełożona domu Sióstr Sercanek w Drohiczynie i wykładowca historii sztuki w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie oraz sekretarz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę 19 lipca w[…]

Godziny Mszy świętych
 

1. Dekanat Bielski 2. Dekanat Brański 3. Dekanat Ciechanowiecki 4. Dekanat Drohiczyński czyli nadbużański 5. Dekanat Hajnowski 6. Dekanat Łochowski 7. Dekanat Sarnacki 8. Dekanat Siemiatycki 9. Dekanat Sokołowski 10.Dekanat Sterdyński 11.Dekanat Węgrowski

Diecezja Diecezja Pielgrzymuj Diecezja Diecezja Diecezja Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej Stowarzyszenie Żywego Różańca

KONTAKT