Dzień 31

Pobierz ŚWIĘTOŚĆ DLA KAŻDEGO  Święci i błogosławieni diecezji drohiczyńskiej       Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. (Ps 145,13) Bł. Ignacy Kłopotowski, którego 150. rocznica urodzin i chrztu wypada w tym roku, mawiał: Świętość jest dla każdego[…]

Dzień 30

Pobierz ODDAĆ ŻYCIE ZA WIARĘ Sanktuarium bł. Antoniego Beszty-Borowskiego w Bielsku Podlaskim       Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». (Dz 7,59)   Kult świętych przejawia się m.in. w czci ich relikwii, najczęściej małych cząsteczek doczesnych szczątków osób wyniesionych na ołtarze. Pod tym względem w diecezji drohiczyńskiej jest jedno wyjątkowe[…]

Dzień 29

Pobierz WDZIĘK NIEWIASTY  Sanktuarium św. Anny w Prostyni       Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. (1Sam 1,13)   Pismo Święte przedstawia nam trzy kobiety o imieniu Anna, które tłumacząc z języka hebrajskiego oznacza „łaskę” lub „wdzięk”. Pierwszą kobietę, noszącą to imię w Starym Testamencie, odnajdujemy[…]

Biskup Tadeusz Pikus przewodniczył procesji w Korytnicy

W uroczystość Najświętszego Ciało i Krwi Chrystusa biskup drohiczyński Tadeusz Pikus celebrował Eucharystię w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Korytnicy Węgrowskiej, po której poprowadził procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Uroczystość ta rozpoczynała wizytację kanoniczną w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Korytnicy. Księdzu biskupowi towarzyszyli:  miejscowy proboszcz  ks. kan. Jarosław Radosz, wikariusz ks. Rafał Romańczuk, emeryt[…]

Kapłaństwo i Miłosierdzie – Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów w Drohiczynie

25 maja w Drohiczynie odbył się kolejny Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, zainicjowany przez biskupa drohiczyńskiego seniora Antoniego Dydycza, w dniu rocznicy śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego śp. Władysława Jedruszuka,  a kontynuowany przez obecnego ordynariusza ks. bpa Tadeusza Pikusa. Celem jego jest wspólna kapłańska modlitwa oraz świętowanie jubileuszy kapłańskich. Po przejściu przez Drzwi Święte drohiczyńskiej katedry[…]

Błogosławieństwo kaplicy Św. Ojca Pio w Węgrowie

22 maja 2016 roku miał miejsce akt błogosławieństwa kaplicy w parafii pw. św. Ojca Pio w Węgrowie.  Poświęcenia kaplicy dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Na zaproszenie Księdza Wiesława Niemyjskiego proboszcza parafii pw. Św. Ojca Pio w uroczystości uczestniczyli księża z dekanatu węgrowskiego, władze Powiatu Węgrowskiego ze Starostą Krzysztofem Fedorczykiem na czele, przedstawiciele samorządu miasta Węgrowa:[…]

Jubileusz nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Węgrowie

Uroczysta Msza Święta sprawowana w Bazylice Mniejszej w Węgrowie pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, rozpoczęła obchody 15. rocznicy nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. W świątyni, przy asyście pocztów sztandarowych, zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Po Eucharystii ksiądz biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Dalsza część uroczystości[…]

Dzień 28

Pobierz RATUNEK OD ŚMIERCI  Miejsce szczególnej czci św. Rocha w Sokołowie Podlaskim     Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok[…]