Obchody upamiętniające Romów i Sinti zamordowanych w Treblince

„Trudno określić dokładną liczbę Romów zamordowanych w Treblince, a wręcz jest to niemożliwie. Szacuje się, że sięga ona 3 – 4 tysięcy” – podkreślano podczas uroczystości upamiętniających Romów i Sinti, zamordowanych na terenie obozu zagłady i obozu pracy w Treblince. Spotkanie odbyło się w czwartek, 30 lipca i zgromadziło zarówno przedstawicieli narodowości romskiej, władze kościelne[…]

Pierwsza grupa XXV Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę na trasie

30 lipca pod hasłem: „Życie w obfitości” na trasę wyruszyła pierwsza, Zielona Grupa, tegorocznej  jubileuszowej XXV Drohiczyńskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Odbyło się to po Eucharystii, celebrowanej w bazylice w Bielsku Podlaskim przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa wraz z dziekanem bielskim ks. prał. Kazimierzem Siekierko, kierownikiem pielgrzymki ks. Robertem Grzybowskim, przewodnikiem grupy bielskiej ks. Michałem[…]

Symbole ŚDM 2016 w dekanacie siemiatyckim

W diecezji drohiczyńskiej trwa Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani Światowych Dni Młodzieży. W środę, 29 lipca Krzyż i Ikona zawitały w Siemiatyczach. Do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli symbole ŚDM 2016 dotarły w specjalnym aucie w asyście motocyklistów. Przed świątynią oczekiwali na nie wierni wraz z kapłanami. W tej ważnej dla[…]

Symbole Światowych Dni Młodzieży w dekanacie hajnowskim

Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymująca w diecezji drohiczyńskiej, dotarła do dekanatu hajnowskiego. Od parafii p.w. św. Stanisława w Narwi 28 lipca rozpoczęła się peregrynacja w tym dekanacie. Symbole dziekanowi hajnowskiemu i proboszczowi parafii Narew ks. prał. Zbigniewowi Niemyjskiemu przekazał uroczyście na ulicach miejscowości dziekan bielski ks. prał. Kazimierz[…]

Zapisy na XXV Drohiczyńską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę

XXV Drohiczyńska Piesza Pielgrzymka składa się z pięciu grup.  Są to grupy: zielona, fioletowa, żółta, pomarańczowa i niebieska. Grupa Zielona (dekanaty: bielski, hajnowski, brański) wyrusza w czwartek, 30 lipca o godz. 7.00 z Bazyliki w Bielsku Podlaskim. Fioletowa (dekanaty: siemiatycki, ciechanowiecki, nadbużański, sarnacki) wyrusza w sobotę, 1 sierpnia o godz. 7.00 z katedry w Drohiczynie.[…]

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w dekanacie bielskim

Trwa Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani Światowych Dni Młodzieży w diecezji drohiczyńskiej. 27 lipca rozpoczęła się peregrynacja w dekanacie bielskim. Symbole przekazał zastępujący dziekana brańskiego ks. Piotr Pędzich. Wręczył on także dziekanowi bielskiemu ks. prał. Kazimierzowi Siekierce Księgę Peregrynacji. Przy pomniku św. Jana Pawła II w parafii p.w. Narodzenia NMP i[…]

Odpowiedź Przewodniczącego KEP na list Prezydenta RP z dnia 22 lipca 2015r.

Poznań, dnia 27 lipca 2015 r. Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do listu Pana Prezydenta skierowanego do mnie w dn. 22 lipca br. chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. a.         W swoim liście Pan Prezydent odwołuje się m.in. do art. 25 Konstytucji RP, gdzie jest mowa o autonomii państwa i Kościoła: „Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są[…]

Poświęcono wyremontowaną kaplicę św. Anny w Siemiatyczach

Wyremontowaną, zabytkową kaplicę św. Anny poświęcono w niedzielę, 26 lipca w Siemiatyczach. Uroczystego poświecenia kaplicy znajdującej się na starym cmentarzu parafialnym dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. W tym ważnym dla wspólnoty dniu wierni procesyjnie przeszli z kościoła parafialnego wraz z kapłanami i  biskupem, a inni oczekiwali zebrani na cmentarzu wokół kaplicy. Drzwi do kaplicy otworzył[…]