Dekret w sprawie upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae przez zakonników

W sprawie upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae – kan. 1398 KPK               Mając na względzie dobro duchowe wiernych – zgodnie z przepisami prawa kościelnego kan. 1355 § 2 i 137 § 1 KPK, z zachowaniem postanowień kan. 1347 § 2 i 1358 § 1 KPK – niniejszym Dekretem z dniem 1 marca[…]

Dekret w sprawie upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae

W sprawie upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae – kan. 1398 KPK               Mając na względzie dobro duchowe wiernych – zgodnie z przepisami prawa kościelnego kan. 1355 § 2 i 137 § 1 KPK, z zachowaniem postanowień kan. 1347 § 2 i 1358 § 1 KPK – niniejszym Dekretem z dniem 1 marca[…]

Wystąpienie w Drohiczynie w święto św. Cyryla i Metodego, Mnicha, patronów Europy, 14.02.2015

Przez dobre zarządzanie jakością człowiek uczestniczy w dziele stworzenia   Słowo wstępne Człowiek – stworzony na obraz i podobieństwo Boga – otrzymał zadanie, by czynić sobie ziemię poddaną, uznając Boga za Stwórcę wszystkiego. Święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens pisze, że zadaniem Kościoła nie jest dokonywanie wywodów na temat zmian zachodzących we współczesnym[…]