Wywiad, Relacje polsko-rosyjskie uzdrowić może modlitwa, post i jałmużna, 24.09.2014

Bp Pikus: Relacje polsko-rosyjskie uzdrowić może modlitwa, post i jałmużna (WYWIAD)   O diecezji drohiczyńskiej jako miejscu pokojowego spotkania katolicyzmu z prawosławiem – mówi KAI bp drohiczyński Tadeusz Pikus. Mówi też o trudnościach w dalszym dialogu pomiędzy Kościołem katolickim w Polsce a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, gdyż ten ostatni nie cieszy się autonomią od państwa. Dodaje,[…]

Słowo powitania uczestników XI-ej Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Drohiczynie, 7-9.09.2014

Służba prawdzie i posługa myślenia   Dostojni Uczestnicy XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej,             Proszę przyjąć pozdrowienia i słowa uznania za zorganizowanie tak znamienitego spotkania naukowego na bardzo ważny temat, jakim jest wzajemny związek bezpieczeństwa człowieka i wychowania. Cenne jest interdyscyplinarne, a nawet transdyscyplinarne, podejście do zagadnienia. W ten sposób – co jest godne uznania –[…]

Homilia wygłoszona w Ostrożanach, 8.09.2014

U Matki Bożej Ostrożańskiej   Czcigodny Księże Proboszczu, Bracia w kapłaństwie, Kochani Pielgrzymi, Bracia i Siostry w Chrystusie,   W ziemskiej wędrówce naszego życia znaleźliśmy się dzisiaj w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach. Tu, na ziemi podlaskiej o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, stajemy przed figurą Matki Bożej Ostrożańskiej. Przynosimy nasze plony, owoce ziemi i pracy ludzkiej, przynosimy[…]