List pasterski, zaproszenie do udziału w PPD na Jasną Górę 2014

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Czcigodni Bracia i Siostry Zakonne, Ukochani Diecezjanie! Pielgrzymowanie jest powszechną formą pobożności w Kościele katolickim. Pielgrzymka bowiem staje się dla pielgrzyma wydarzeniem i chwilą, w której niebo dotyka ziemi, a człowiek spotyka się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego też wierni, sami doświadczając tego, licznie nawiedzają w ciągu roku miejsca[…]