Homilia wygłoszona w czasie ingresu do diecezji drohiczyńskiej, 25.05.2014

(Drohiczyn 25 maja 2014 r.)   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry. 1. Jedność z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyli na uroczystość ingresu. Podczas udzielania święceń kapłańskich zwykle czytamy słowo z Księgi proroka Izajasza: „Duch Pański nade mną, bo Pan[…]

List Pasterski na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2014

„Błogosław duszo moja Pana..” Ps 104,1 List Pasterski na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   Jego Ekscelencjo, Drogi księże Biskupie Antoni Czcigodni Bracia w kapłaństwie Bracia i siostry w życiu konsekrowanym Drodzy diecezjanie               Z woli Ojca Świętego, przez ręce Nuncjusza Apostolskiego ks. abpa Celestino Migliore oznajmiona została mi wiadomość, że mam objąć pasterską troską[…]